Tern & Tonn Wedding

Location: Siam Society (สยามสมาคม)

กลับมาอัพเดทงานเลี้ยงช่วงเย็นของคุณเติ้นและคุณต้นให้ครับ จัดที่สยามสมาคมที่เดียวกับที่จัดงานหมั้นครับ theme งานคือ “Jazzy in the garden” เน้นสีสดใสเป็นหลัก ไปดูรูปกันเลยแล้วกันครับ

ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคมภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม
ภาพงานแต่งงานที่สยามสมาคม

สุดท้ายต้องยินดีกับคุณเติ้นและคุณต้นด้วยครับ ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมาก ๆ ครับ
ผมมี slideshow ด้านล่างนี้ให้ดูรูปเพิ่มเติมกันนะครับ
ขอบคุณครับ